paresh rawal
babu bhaiya
aaja tujhe sandas dikhata hoon