7 ఎకరాల సెట్‌లో ఒక పాటకు చిరు, నయన్‌ డ్యాన్స్‌ ! అనుష్క కుడా ఈ సినిమాలో నటిస్తుంది అంటా ! పెద్ద హిట్ అవ్వడం పక్క !