#ReasonsImARebel #newssep2nd #AskManch

#ReasonsImARebel 1.Ek Sikh ladki ko jabran dharam parivartan pakistan mein karaye jaane pe sabhi sikh ek hue ! 2.Hindu mein kitna kuch kar do koi nahi bolta #newssep2nd