Pakistan #Article370 ke hatne ke bad,Arabia aur china se Help karne ki bat kar rha!!! Le Amit Shah : #BestMovieDialogue #Bollywood