‘భోగి భోగభాగ్యాలతో.. సంక్రాంతి సిరిసంపదలతో.. కనుమ కనువిందుగా.. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాన్ని తెచ్చె మకర సంక్రమణం జనులందరికీ వెలుగునిచ్చె నిలువెచ్చని రవికిరణం.. #DailyBytes