LE MONLISA*:APUN K DIL MAI TOH EK DUM DHAKK DHAKK HONE LGGA#adulthumour #MonsoonVibes #MaritalAffairs #funnymemes #DankMemes