#Funny

Subha ke sapne sach hote honge par subha sone mile tab na🤷‍♂️