Jab katti hai toh dil main bahut lagti hai #PyaarKaPunchnama #Funny