President Kovind presents Bharat Ratna to Shri Pranab Mukherjee, former President of India. #NewsAug8th #BharatRatna #News