మహత్ముడితో కలసి స్వత్యంత్రపోరాటం చేసిన సమరయొధులు చాచా నెహ్రు❤️🙏🏻 #News