Kaun kar rha hai ye sab bhai.. #SacredGames2 #SavageTweets