సీఎం శ్రీ కేసీఆర్ గారు చేపట్టిన సంస్కరణలతో స్వరాష్ట్రంలో విద్యుత్ వెలుగులు.. రైతులకు 24గంటల ఉచిత విద్యుత్‌ను అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ. TSBudget2020 #Politics