టీఆర్ఎస్ సర్కార్ తీసుకొస్తున్న "టీఎస్‌ బీపాస్‌" విధానంతో ఇకపై నిర్మాణ అనుమతులు సులభతరం కానున్నాయి. కేవలం 21 రోజుల్లో అనుమతులు మంజూరు. #Politics