తెలంగాణ ఆవిర్భవించిన నాటినుంచి తాత్కాలిక అవసరాలతోపాటు శాశ్వత అవసరాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొంటున్న టీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం. #Politics