When Modi says yeh mazak bhari pad sakta hai USA ke liye be like :- Trump :- #kashmir with modi #kashmir #imrankhan #modi #trumplies #trump kashmir lie #Politics