ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు,స్నేహశీలి కీర్తిశేషులు భూపతిరాజు సుదర్శన్ బాబు గారికి భూపతిరాజు ఈశ్వరరాజు వర్మ ,మాట్టా రాజాబాబు నివాళ్ళులు అర్పించారు. #Politics