హైదరాబాద్ నగరంలో పేదలకు భరోసానిస్తున్న 123 బస్తీ దవాఖానాలకు తోడుగా మరో 177 దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. #Politics