సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, రైతన్నలకు ఆర్థికసాయంతో వస్తున్న సత్ఫలితాలు.. అనూహ్యవృద్ధిని సాధిస్తున్న వ్యవసాయరంగం. పాడి, పంటలతో మురిసిపోతున్న తెలంగాణ పల్లెలు. #Politics