ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర.. మన తెలంగాణ మేడారం సమ్మక్క - సారలమ్మ జాతర. #Politics