నమస్తే🙏🏻 వసంత ఋతువు ఆగమనంతో వచ్చే తోలి వేడుక హోళీ శాంతికి,సౌభ్రాతృత్వానికి ప్రతీక..అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఏకం చేసి చిన్న,పెద్ద తేడా లేకుండా ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా జరుపుకునే ఈ #Politics