గతంలో ట్యాంక్ బండ్ అంటే గుర్తొచ్చేది ఒక్క హైదరాబాద్ మాత్రమే.. అలాంటి మినీ ట్యాంక్ బండ్ లను చాలా పట్టణాల్లో నిర్మించి ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని పంచుతున్న మన టీఆర్ఎస్ సర్కార్. #Politics