గౌరవ ఐటి,పరిశ్రమల,పురపాలక శాఖ మంత్రి వర్యులు కెటిఆర్ గారు దావోసు పర్యటన విజయవంతంగా ముగించుకుని స్వదేశానికి తిరిగి వస్తున్న వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం- కప్పాటి పాండురంగా రెడ్డి #Politics