తెలంగాణలో అన్నదాతలకు ఆర్థిక వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న రైతుబంధు పథకం ఓ వినూత్న ఆలోచన అని ప్రశంసించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం. RythuBandhu #Politics