నెవెడా ప్రంపంచ పర్యావరణ,జలవనరుల సదస్సులో ముఖ్య వక్తగా పాల్గొంటున్న గౌరవ కెటిఆర్ గారు #Politics