రికార్డు స్థాయిలో రాష్ట్రంలో ఆహారధాన్యాల ఉత్పత్తి.. ప్రజల ఆకలి తీర్చే అన్నపూర్ణగా మారిన మన తెలంగాణ. #Politics