పల్లెల ప్రగతికోసం, పారిశుద్ధ్య పనుల నిర్వహణకు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఒక ట్రాక్టర్ ని అందజేస్తున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. PallePragathi #Politics